Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Δικαιολογητικά εγγραφής νέου μέλους στο Σύλλογο.

Για την εγγραφή σας στον ΣΚΟΛΑΜ απαιτούνται : 


1) Αίτηση εγγραφής νέου μέλους.

2) Δήλωση εγγραφής Σκοπευτή ΣΚΟΕ. 

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που θα δηλώνεται τα εξής : " δεν είμαι φυγόποινος ή φυγόδικος και δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του αρ.18 του Ν.2168/93 και του Ν.2725/99.
Επίσης δηλώνω ότι δεν είμαι γραμμένος σε άλλο Σκοπευτικό Σωματείο του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού της δύναμης ΣK.Ο.Ε., ISSF ή IPSC”.

4) Δελτίο Υγείας Αθλητή (Χορηγείται από τον ΣΚΟΛΑΜ) το οποίο πρέπει να το υπογράψει και σφραγίσει Ιατρός Παθολόγος του Ελληνικού Δημοσίου (Ιατρός από Νομαρχιακό Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Αγροτικό Ιατρείο, Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από Ιατρό έχοντα οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο & Ν.Π.Δ.Δ. κ.α.). 

5) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και από τις δύο όψεις.

6) Τρείς (3 )Φωτογραφίες. 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του Ομίλου όλα μαζί προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία εγγραφής σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου