Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Νομοθεσία.

Νομοθεσία περί όπλων 


Ν.2168/93 (Περί όπλων, με τις τροποποιήσεις)
https://docs.google.com/file/d/0B_iNXWRCaSdqNGM4MDUzMjQtNTEyYi00MzVhLWE3YWItYjhkMDM1YWJjMzhk/edit?pli=1

N.3944/11 (Τροποποίηση Ν.2168/93 προς εναρμόνιση με Κοινοτική οδηγία)
https://docs.google.com/file/d/0B_iNXWRCaSdqOWRjM2RhNzgtNTNmMy00NjI3LTkxYTYtMjMzMjUzZTc1YTJk/edit?pli=1

KYA 4325/99 (Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών)
https://docs.google.com/file/d/0B_iNXWRCaSdqODNjYmQ2ODMtMWY3ZC00YWY5LTk4MmYtN2JkODcwNGFlYzVh/edit?pli=1

KYA 4325/99 (Διευκρινιστική)
https://docs.google.com/file/d/0B_iNXWRCaSdqNjcwOGVhY2UtMWQzYS00Yjg5LWJiYWEtMjA5MzVmZTQxZTM4/edit?pli=1

N.2725/99 (Αθλητικός νόμος, με τις τροποποιήσεις)
https://docs.google.com/file/d/0B_iNXWRCaSdqZTEyOWIyMDgtYTBmMy00ZDU0LWI1NDQtZDVjNmQ2NmYwZWRl/edit?pli=1


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου