Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση

Ακύρωση αγώνων και προπονήσεων Κυριακή 19 Ιουλ 2015
Την Κυριακή 19 Ιουλ ΔΕΝ θα διεξαχθεί καμία αθλητική δραστηριότητα λόγω υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιά.
(Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στο www.civilprotection.gr)